Gönül kan dolsu şevkinden, boyandım yâ Resûlallah,

Nasıl bilmem, bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah,

Ezel bezminde bir dinmez figandım yâ Resûlallah,

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

 

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen,

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rûnümâsın sen,

Habîb-i Kibriyâ’sın sen, Muhammed Mustafa’sın sen,

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

 

Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilâhî nurun olmazsa,

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa,

Firâk ağlar, visâl ağlar ezel mesrurun olmazsa,

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

 

Erir canlar o gülbûy-i revân-bahşın hevâsından,

Güneş titrer, yanar dîdârın, bak, ihtirasından,

Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehasından,

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

 

Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam,

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam.

Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam,

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

 

Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhında can vermek,

Nasip olmaz mı Sultânım, haremgâhında can vermek,

Sönerken ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah.

Cemâlinle ferahnâk et, ki yandım yâ Resûlallah!

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn